Urządzenia kruszące

Gruz kruszony to materiał uzyskany w wyniku recyklingu różnego rodzaju gruzu. Na ogół używa się go w budowach, albo z gruboziarnistego gruzu buduje się parkingi, albo podbudowy fundamentów nowych budynków. Recykling starego gruzu daje duże oszczędności i znacznie obniża koszty budowy nowego budynku, drogi czy parkingu. Do kruszenia gruzu, uzyskanego z rozbiórki jakiegoś starego budynku używa się kruszarki.
Kruszarki są na ogół szczękowe, są mobilne lub niemobilne, kruszą gruz na miał różnej grubości.
Ich masa całkowita to około 40 ton a wymiary komory kruszącej, u wszystkich kruszarek to 1100 x 700 mm. Kruszarki są sterowane na ogół z panela interaktywnego.
Jeżeli wybieramy dla siebie odpowiednią kruszarkę to najpierw musimy zwrócić uwagę na kąt rozwarcia szczęk urządzenia. Urządzenia kruszące różnią się szczegółami, w zasadzie ich funkcje są takie same i wszystkie dają sobie doskonale radę z rozkruszeniem gruzu.
Dzięki utylizacji materiału gruzowego, firmy, które zajmują się rozbiórkami znacznie mogą obniżyć koszty danej rozbiórki domu czy budynku.
Dzieje się tak dlatego, że część gruzu zostaje potem po wykruszeniu odsprzedana i wykorzystana.
Kruszywo też jest dobrym i wartościowym towarem.